แนะนำเว็บไซต์ เพื่อนพราน ๔๔
Advertisement
รายการหลัก
หน้าแรก
อารัมภบท
บรรพ ๑
บรรพ ๒
บรรพ ๓
บรรพ ๔
คณะกรรมการรุ่น
ข่าว
Blog
เว็บลิงค์
ติดต่อเรา
ค้นหา
News Feeds
คำถามที่ถามบ่อย
ทำเนียบรุ่น
ตำรวจนครบาล
ตำรวจภูธรภาค ๑ 
ตำรวจภูธรภาค ๒
ตำรวจภูธรภาค ๓
ตำรวจภูธรภาค ๔
ตำรวจภูธรภาค ๕
ตำรวจภูธรภาค ๖ 
ตำรวจภูธรภาค ๗
ตำรวจภูธรภาค ๘
ตำรวจภูธรภาค ๙
ส่วนกลาง
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
บช.นรต.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.)
ประกอบอาชีพอื่น
เพื่อนที่เสียชีวิต
Links
  ข่าวและสื่อ

ไทยทีวีสีช่อง 3 กองทัพบกช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โมเดิร์นไนท์ทีวี UBC
ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คม ชัด ลึก
มติช, บ้านเมือง, The Nation
ผู้จัดการออนไลน์

  บันเทิง
กระตุกฟิล์มดอตคอม
กิ๊ก-ติ๊ก
ชิคแชลแนล
ยูบีซี 
แฟชั่นทีว
  ผู้ให้บริการโทรศัพท์
GSM วันทูคอล ดีแทค ดีพร้อม ออเร้นท์ ฮัท ทรู ทีโอที ทีทีแอนที
  ท่องเที่ยว-การเดินทาง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สบายดอตคอม
จองตั๋วเครื่องบิน
  เว็บไซต์อื่น ๆ
ราคาเชื้อเพลิงวันนี้
ราคาทองคำ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
พยากรณ์อากาศวันนี้
ราคาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

 
 
 

สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้85
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้566
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้651
mod_vvisit_counterเดือนนี้13301
mod_vvisit_counterรวม1473279
1 July 2008
จำนวนสมาชิก : 2439
จำนวนข่าว: 192
เว็บลิงค์: 15
จดหมายข่าวพราน ๔๔ ข่าวพราน ๔๔ ข่าวแวดวงตำรวจไทย
รายชื่อเพื่อนๆได้รับตำแหน่งใหม่ ปี 60 รายชื่อเพื่อนๆที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายประจำปี 2560  พ.ต.อ.กฤชไพสิฐ ไตรทานพิสิฐกุล ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จว.ชัยภูมิพ.ต.อ.กิตติ์ธเนศ ภัทรศิริกรพัฒน์ ผกก.สภ.รัตนวาปี จว.หนองคายพ.ต.ท.กฤตป...Readmore
ระเบียบการ นรต.รุ่น 44

เรียนเพื่อนๆ ครับ ผมได้รวบรวมระเบียบการของรุ่นต่างๆ ที่ผ่านมา แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้กับรุ่นของเรา จึงขอให้เพื่อนได้ร่วมกันพิจารณา ติชม เสนอแนะในส่วนที่เห็นว่ายังไม่เหมาะสมด้วยครับ ขอให้แจ้งภายในหนึ่งเดือนนะครับ เพื่อที่จะได้ประกาศใช้เป็นแนวทางการบริหารงานของรุ่นให้เข้มแข็งต่อไปครับ

                                                                                                                       ระเกดรร่าง    ระเบียบนายร้อยตำรวจ รุ่น ๔๔ว่าด้วย  การดำเนินงานของรุ่นพ.ศ.๒๕๕๓ *********************************                 เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ของคณะนายตำรวจ นรต.รุ่น ๔๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีแนวทางยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ จึงให้วางระเบียบไว้ ดังนี้                ข้อ ๑. ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบนายร้อยตำรวจ รุ่น ๔๔ ว่าด้วยการดำเนินงานของรุ่น พ.ศ.๒๕๕๓                ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป                ข้อ ๓. บรรดาข้อความ หรือข้อตกลงอื่นใดที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน หมวด ๑ กล่าวทั่วไป                ข้อ ๔. วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน                                ๔.๑. เพื่อดำรงรักษาและส่งเสริมสนับสนุนความรัก ความสมัครสมานสามัคคีของสมาชิกภายในรุ่น                                ๔.๒. เพื่อกระชับความสัมพันธ์โดยต่อเนื่องกับนายร้อยตำรวจ รุ่นอื่นๆ เพื่อผดุงรักษาและธำรงไว้ซึ่งความเป็นสถาบัน รร.นรต.                                ๔.๓. เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติในขีดความสามารถและขอบเขตที่เหมาะสมอันพึงกระทำได้บนพื้นฐานของความสามัคคี  ซื่อตรง และดำรงคุณธรรม                ข้อ ๕.  นโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ                                ๕.๑. ส่งเสริม และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในขีดความสามารถและขอบเขตหน้าที่การงานตามฐานะที่จะอำนวยประโยชน์ต่อกันได้ โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของรุ่น ตลอดจนถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก                                -๒- ๕.๒. ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกันตลอดจนถึงครอบครัว ทั้งในลักษณะของสวัสดิการรุ่นโดยรวม   และขีดความสามารถเฉพาะตัวที่พึงกระทำได้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกและครอบครัวที่ประสบปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้า   ซึ่งเกินขีดความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคลจะแก้ไขได้                                ๕.๓. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนต่อ ตท.รุ่น ๒๘  และ นรต.รุ่นอื่นๆ  ทั้งที่เป็นกิจกรรมระหว่างรุ่น และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหน้าที่การงานและส่วนตัว ตามควรแก่กรณี อย่างเท่าเทียมกันทุกรุ่น ตามหลักการของความเป็นสถาบัน                                ๕.๔. ส่งเสริม เพิ่มพูนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อให้สมาชิกด้วยกัน สามารถติดตามและเข้าใจในสถานการณ์  แนวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น                                ๕.๕. การดำเนินงานของรุ่นต้องไม่ไปเกี่ยวข้อง ผูกพัน กับการแสวงหาอำนาจ และ/หรือผลประโยชน์ของบุคคล หรือคณะใดๆ ที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และประเทศชาติ หมวด ๒ สมาชิก นรต. รุ่น ๔๔                ข้อ๖. สมาชิก นรต. รุ่น ๔๔ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ สมาชิกสามัญ  สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์                 ข้อ ๗. สมาชิกสามัญ                                 ๗.๑. บุคคลต่อไปนี้ถือว่าเป็นสมาชิกสามัญ                                ๗.๒. นายตำรวจ ซึ่งเป็น นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น ๔๔                                ๗.๓. บุคคลซึ่งสำเร็จการศึกษาจาก รร.นรต. รุ่น ๔๔ ที่ออกจากราชการ                ข้อ ๘. สมาชิกวิสามัญ                                ๘.๑. บุคคลต่อไปนี้ ถือว่าเป็นสมาชิกวิสามัญ                                                ๘.๑.๑.  ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของสมาชิกที่สมาชิกได้เสียชีวิตแล้ว                                                ๘.๑.๒. บุตร ธิดา ของสมาชิกที่ได้รับรองบุตรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทั้งสมาชิก และภรรยาเสียชีวิต                                ๘.๒. สมาชิกวิสามัญ จะมีสิทธิในเรื่องสวัสดิการเท่าสมาชิกสามัญทุกประการ                ข้อ ๙. สมาชิกกิตติมศักดิ์  หมายถึง  บุคคลผู้ทรงเกียรติที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับ นรต.รุ่น ๔๔ มีความสมัครใจเป็นสมาชิก นรต.รุ่น ๔๔ และได้รับการรับรองจากสมาชิกสามัญอย่างน้อย ๕ นาย แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ นรต.รุ่น ๔๔ โดยมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุม                -๓- ข้อ ๑๐. สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพ ในกรณีดังต่อไปนี้                                ๑๐.๑. เสียชีวิต                                ๑๐.๒. บุคคลตามข้อ ๘.๑.๑. แต่งงานใหม่  หรือไปอยู่กินกับบุคคลอื่น                                ๑๐.๓.  บุคคลตามข้อ ๘๑.๒. บรรลุนิติภาวะ หรือสมรสแล้ว                ข้อ ๑๑. สิทธิของสมาชิก                                    ๑๑.๑. เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการรุ่น หรือการประชุมใหญ่ของรุ่น                                ๑๑.๒. ได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ นรต.รุ่น ๔๔ จัดให้มีขึ้น                                ๑๑.๓. เลือกตั้งหรือได้รับการเลือกตั้ง หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการรุ่น                                ๑๑.๔. เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการรุ่น                ข้อ ๑๒. หน้าที่ของสมาชิก                                ๑๒.๑. ประพฤติตนให้สมเกียรติที่เป็นสมาชิกของรุ่น                                ๑๒.๒. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของรุ่น                                ๑๒.๓. เผยแผ่ชื่อเสียงของรุ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย                                ๑๒.๔. ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่รุ่นจัดขึ้น                                ๑๒.๕. จ่ายเงินบำรุงกิจการของรุ่น หรือบริจาคตามที่คณะกรรมการรุ่นกำหนด หมวด ๓ คณะกรรมการ นรต.รุ่น ๔๔                ข้อ ๑๓. คณะกรรมการ นรต. รุ่น ๔๔ มี ๒ ประเภท                                ๑๓.๑. คณะกรรมการรุ่น                                ๑๓.๒. คณะกรรมการประสานงาน                ข้อ ๑๔. คณะกรรมการรุ่น ๑๔.๑. ต้องมีจำนวนรวมกันอย่างน้อย       คน  ประกอบด้วย                                                 ประธานกรรมการ                                          คน                                                รองประธานกรรมการ                                   คน                                                เลขานุการ                                                         คน                                                ผู้ช่วยเลขานุการ                                              คน                                                ประชาสัมพันธ์                                                 คน                                กรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการ                 ๑๔.๒. คณะกรรมการอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๑ ปี  เมื่อพ้นวาระมีสิทธิในการดำรงตำแหน่งได้อีก แต่อยู่ในตำแหน่งเดิมได้ไม่เกิน ๒ วาระติดต่อกัน-๔-                                 ๑๔.๓. การเลือกคณะกรรมการรุ่น ให้ใช้วิธีการเลือกโดยให้สมาชิกสามัญ ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นประธานกรรมการได้ ๓ คน โดยการเสนอชื่อทางหนังสือเวียน และ/หรือ ทางเว็บไซด์  จากนั้นลงคะแนนเลือกทางไปรษณียบัตรที่คณะกรรมการรุ่นจัดส่งให้สมาชิกสามัญก่อนหมดวาระไม่น้อยกว่า ๑ เดือน  ผู้ที่ได้รับการคะแนน (๑ ชื่อ เท่ากับ ๑ คะแนน)  มากที่สุดให้ถือว่าเหมาะสมที่จะเป็นประธานกรรมการ ต่อจากนั้นให้ประธานกรรมการเลือกคณะกรรมการรุ่นตามระเบียบ และแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป                                ๑๔.๔. คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังนี้                                                ๑๔.๑. ออกตามวาระ                                                ๑๔.๒. เสียชีวิต                                                ๑๔.๓. ลาออกโดยต้องได้รับมติจากคณะกรรมการรุ่น ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง                                ๑๔.๕. การพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการ ซึ่งมิใช่ออกตามวาระให้คณะกรรมการรุ่น ประชุมเลือกประธานกรรมการ คนใหม่แทน                                ๑๔.๖. การพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการ ซึ่งมิใช่ออกตามวาระ ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และแจ้งให้สมาชิกทราบ                                ๑๔.๗. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรุ่น                                                ๑๔.๗.๑. บริหารกิจการของรุ่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                                                ๑๔.๗.๒. กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของรุ่นในรายละเอียด                                                ๑๔.๗.๓. ออกระเบียบปฏิบัติและวิธีการดำเนินงาน โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้                                                ๑๔.๗.๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ                                                ๑๔.๗.๕. แต่งตั้งคณะกรรมการในตำแหน่งอื่นๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้                                                ๑๔.๗.๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานแต่ละพื้นที่                                                ๑๔.๗.๗. อนุมัติให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หากนอกเหนือจากนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารก่อน                                                ๑๔.๗.๘. รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงินและทรัพย์สินของรุ่น  -๕-                                                 ๑๔.๗.๙. จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในเดือนสุดท้ายที่จะพ้นวาระของคณะกรรมการ เพื่อแถลงกิจการที่ดำเนินการมาในรอบปี และเลือกตั้งคณะกรรมการรุ่นในปีต่อไป                                                ๑๔.๗.๑๐. จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด ได้เข้าชื่อร้องขอ ซึ่งจะต้องจัดภายในเวลา ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ                                                ๑๔.๗.๑๑. จัดทำเอกสาร หลักฐานต่างๆ ของรุ่นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถให้สมาชิกตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ                                                ๑๔.๗.๑๒. มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ระเบียบนี้กำหนดไว้                                ข้อ ๑๕.  คณะกรรมการประสานงาน                                                ๑๕.๑. คณะกรรมการรุ่นเป็นผู้จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานแต่ละ บช. หรือ กลุ่มงาน ตามความเหมาะสม                                                 ๑๕.๒. อำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการประสานงาน                                                                ๑๕.๒.๑. กำหนดนโยบายขอบเขตการดำเนินงานของ บช. หรือกลุ่มงาน โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้                                                                ๑๕.๒.๒. ประสานงาน และให้ข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกใน บช. หรือกลุ่มงาน กับคณะกรรมการรุ่น                                                                ๑๕.๒.๓. เสนอให้มีการประชุมใหญ่ โดยการเข้าชื่อร้องขอของสมาชิกมากกว่า ๑๕ คน                                                                 ๑๕.๒.๔. ตรวจสอบบัญชีของคณะกรรมการรุ่น โดยการเข้าชื่อร้องขอของสมาชิกมากกว่า ๒๐ คน                                                                ๑๕.๒.๕. เก็บเงินบำรุงกิจกรรมรุ่นจากสมาชิกภายในพื้นที่ส่งให้เหรัญญิก                                                                ๑๕.๒.๖. ทดรองจ่ายเงินสวัสดิกการรุ่นให้แก่สมาชิกตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และเบิกคืนต่อคณะกรรมการรุ่นภายหลัง                                                                ๑๕.๒.๗. ร้องขอในการหารือในที่ประชุมของคณะกรรมการรุ่นเพื่อพิจารณาในหัวข้อต่างๆ                                                                 ๑๕.๒.๘. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อหารายได้ และ/หรือ อื่นๆ โดยใช้ชื่อรุ่น แต่จะต้องได้รับความเห็นชองจาก คณะกรรมการรุ่น ก่อน -๖- หมวด ๔  การประชุม                                ข้อ ๑๖. การประชุมแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท                                                ๑๖.๑. การประชุมคณะกรรมการรุ่น                                                ๑๖.๒. การประชุมสามัญ                                                ๑๖.๓. การประชุมวิสามัญ                                ข้อ ๑๗. การประชุมคณะกรรมการรุ่น                                                ๑๗.๑. กำหนดให้มีการประชุมสม่ำเสมออย่างน้อย ๔ เดือนต่อ ๑ ครั้ง สมาชิกสามัญสามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งการออกคะแนนเสียง                                                ๑๗.๒. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด                                                ๑๗.๓. ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมได้ ต้องมอบหมายให้รองประธานกรรมการคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในการประชุม หากมิได้มอบหมายแล้วให้ที่ประชุมเลือกตั้ง รองประธานคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในการประชุมแทน                                                ๑๗.๔. ให้เลขานุการ ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการรุ่นประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนวันประชุม                                ข้อ ๑๘. การประชุมสามัญ (ประจำปี)                                                 ๑๘.๑. ให้มีการประชุมสามัญ (ประจำปี) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีวาระการประชุมอย่างน้อย ดังนี้                                                                 ๑๘.๑.๑. แถลงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี                                                                ๑๘.๑.๒. แถลงบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีงบดุลของปีที่ผ่านมา                                                                 ๑๘.๑.๓. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ (เดือนสุดท้ายที่ต้องพ้นวาระ)                                                                 ๑๘.๑.๔. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)                                                ๑๘.๒. ให้เลขานุการ ออกหนังสือกำหนดวันและวาระการประชุมให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน สำหรับรูปแบบการประชุมให้คณะกรรมการรุ่นเป็นผู้กำหนด                                                ๑๘.๓. การประชุมสามัญ (ประจำปี) ถ้าสมาชิกมาประชุมเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม-๗-                                 ข้อ ๑๙. การประชุมวิสามัญ                                                ๑๙.๑. เป็นการประชุมพิเศษ กระทำเมื่อสมาชิกเข้าชื่อกันไม่น้อยกว่า ๗๐ คน แจ้งไปยังเลขานุการ ขอให้จัดการประชุมวิสามัญ เฉพาะคณะกรรมการรุ่น หรือขอให้จัดการประชุมสามัญอย่างใดอย่างหนึ่ง                                                ๑๙.๒. การประชุมวิสามัญ ถ้าสมาชิกมาประชุมเท่าใดให้ถือว่าครบองค์ประชุม หมวด ๕ การเงินและทรัพย์สิน                                ข้อ ๒๐.  เงินและทรัพย์สินทั้งหมดของรุ่นให้อยู่ในการดูแล รับผิดชอบของคณะกรรมการรุ่น เงินสดส่วนใหญ่ให้ฝากไว้ในธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง หรือสถาบันการเงินอื่นๆ ตามมติของคณะกรรมการบริหาร                                ข้อ ๒๑. เงินทุน คือ เงินที่รุ่นได้มีอยู่เดิม รวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆ ที่จัดหาเป็นส่วนกลาง                                ข้อ ๒๒. รายได้ของรุ่นมีดังนี้                                                ๒๒.๑. รายได้จากการเก็บเงินบำรุงกิจกรรมรุ่นจากสมาชิก                                                ๒๒.๒. รายได้จากการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ารุ่น                                                ๒๒.๓. รายได้อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย เป็นต้น                                ข้อ ๒๓. รายจ่ายเงินของรุ่น มี ๓ ประเภท                                                ๒๓.๑. การจ่ายลงทุน เป็นการจ่ายเพื่อหาประโยชน์ให้แก่รุ่น เช่น การซื้อของมาขาย การลงทุนจัดกิจกรรมหารายได้                                                ๒๓.๒. การจ่ายบำรุง ได้แก่                                                                ๒๓.๒.๑. ค่าแสตมป์ ค่าฝากส่งพัสุดภัณฑ์ ค่าธนาณัติ ค่าโทรเลข ค่าภาษี ค่าบำรุง ค่าพาหนะ ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ ค่าซ่อมครุภัณฑ์ ค่าเช่าเว็บไซด์ และอื่นๆ                                                                 ๒๓.๒.๒. ค่าเลี้ยงสมาชิกและรับรองแขก ค่าทำบุญ ค่าของรางวัลการแข่งขันกีฬา ค่าทุนการศึกษาของสมาชิกที่เสียชีวิตแล้ว และการจ่ายเงินสวัสดิการตาม หมวด ๖                                                ๒๓.๓. การจ่ายสะสม เป็นการสร้างหรือซื้อสิ่งของอันเป็นสมบัติถาวรของรุ่น เช่น เครื่องใช้ครุภัณฑ์ ที่จำเป็น                                ข้อ ๒๔.  ประธานกรรมการ หรือเลขานุการ มีอำนาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) หากเกินกว่านี้ต้องขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการรุ่นก่อน-๘-                                 ข้อ ๒๕.  เลขานุการ เก็บรักษาเงินสดของรุ่นได้ครั้งละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ที่เหลือให้นำฝากธนาคาร และ/หรือ สถาบันการเงินอื่นๆ                                ข้อ ๒๖. การลงนามในตั๋วเงิน เช็ค ตราสาร ใบฝาก-ถอนเงินธนาคาร ต้องมีลายมือชื่อ ประธานกรรมการ หรือ เลขานุการ ลงนามร่วมกับเหรัญญิก                                ข้อ ๒๗. เลขานุการ จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุลให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ                                ข้อ ๒๘. ประธานกรรมการ สามารถแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี จากสมาชิกสามัญ เพื่อตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของรุ่น หมวด ๖ เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลืออื่นๆ                                ข้อ ๒๙. เงินสวัสดิการ เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกในกรณีต่างๆ ดังนี้                                                ๒๙.๑. กรณีสมาชิกเสียชีวิต ให้ช่วยเหลือโดยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมและจัดพวงหรีด วงเงินรวม ๑๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                                                ๒๙.๒. กรณี บิดา มารดา ภรรยา หรือบุตร เสียชีวิต ให้ช่วยเหลือโดยเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม และจัดพวงหรีด วงเงินรวม ๕,๗๐๐ บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                                                ๒๙.๓. กรณี บิดา มารดา  ของภรรยาเสียชีวิต ให้จัดพวงหรีด วงเงินรวม ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน)                                                ๒๙.๔. สมาชิกแต่งงานครั้งแรก ให้เงินช่วยงาน วงเงินรวม ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)                                                 ๒๙.๕. สมาชิกอุปสมบทครั้งแรกและครบพรรษา ให้เงินช่วยงาน วงเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                                                 ๒๙.๖. สมาชิกป่วยในโรงพยาบาลเกินกว่า ๒๐ วัน ให้จัดหาของเยี่ยมในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)                                                ๒๙.๗. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษอื่นๆ นอกจากนี้ ต้องเสนอขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการรุ่น                                ข้อ ๓๐. เงินช่วยเหลืออื่นๆ เป็นการจัดสรรเงินที่จำเป็นเพื่อผดุงเกียรติของรุ่น                                                ๓๐.๑. เมื่อนายตำรวจชั้นนายพลขึ้นไป และเป็นผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับสมาชิก เสียชีวิต ให้จัดพวงหรีดในนาม นรต.รุ่น ๔๔ วงเงิน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการประสานงาน หรือผู้แทน สำรองจ่ายแล้วเบิกทดแทนภายหลัง -๙-                                                 ๓๐.๒. รายการอื่นๆ ที่วงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการรุ่น แต่ต้องเป็นกิจกรรมที่ทำในนามของรุ่น ซึ่งมีสมาชิกไปร่วมอย่างน้อย ๑๐ นาย ในกรณีที่ต้องใช้วงเงินเกินกว่า ๑,๐๐๐ บาท ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการรุ่นก่อน                                ข้อ ๓๑. การช่วยเหลือตามข้อ ๒๙ และ ๓๐.๑.  ให้แจ้งขอรับการช่วยเหลือไปที่เลขานุการ และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการประสานงานแต่ละ บช.หรือกลุ่มงาน ทราบ เพื่อขอทดรองจ่ายก่อนแล้วให้คณะกรรมการประสานงาน ขอเบิกทดแทนจากเหรัญญิกภายหลัง สำหรับการช่วยเหลือตามข้อ ๓๐.๒. ให้แจ้งประธานกรรมการทราบโดยตรง หมวด ๗  การเลิก นรต. รุ่น ๔๔ และการชำระบัญชี                                ข้อ ๓๒. การเลิก นรต.รุ่น ๔๔ ให้กระทำเพื่อสมาชิกสามัญ ๒ คน สุดท้าย                                ข้อ ๓๓. เมื่อเลิกกิจการ นรต. รุ่น ๔๔ แล้ว บรรดาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ที่เหลือจากการชำระบัญชี ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งสิ้น และให้โรงเรียนนายร้อยตำรวจพิจารณานำไปใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนายร้อยตำรวจเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าโรงเรียนนายร้อยตำรวจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นอย่างใด                                ข้อ ๓๔. บรรดานิติกรรมและกิจกรรมใดๆ ที่ได้กระทำโดยสุจริตก่อนหน้าวันประกาศใช้ระเบียบนี้ และแม้คณะกรรมการรุ่นจะได้หมดสภาพไปตามระเบียบนี้แล้วก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบแล้วทุกประการ หมวด ๘ เบ็ดเตล็ด                                ข้อ ๓๕. ระเบียบนี้ให้แก้ไข เพิ่มเติมได้โดยมติของที่ประชุมสามัญ (ประจำปี) หรือโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม                                ข้อ ๓๖. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้                                ประกาศ    วันที่                ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๓                                                                                 พันตำรวจเอก                                                                                                      (    โชคชัย    งามวงศ์   )                                                                                              ประธานกรรมการ นรต.รุ่น ๔๔ฝ่ายเลขานุการ     
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >